Eğitim Sitesi

Açıklamalı Türkçe Terimler Sözlüğü | Ders Terimleri Arşivi

Türkçe Terimler ve Anlamları, Büyük Terimler Sözlüğü

Terimler Sözlüğüne Yeni Eklenen Terimler

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimi Protesto
Herhangi bir davranışın haksız, yersiz, gereksiz görülerek onaylanmadığını bildiren resmî açıklama.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimi Reel Sektör
Ulusal ekonomide tarım, sanayi ve hizmet alanında üretici ve tüketici konumundaki bireylerin tümünü temsil eden kesim.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimi Reisü'l Ulema
Alimler sınıfının başı olan memur.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimi Restorasyon
Yenileme.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimi ROKETSAN
1. Ülkemizde roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretilmesi amacı ile 1988 yılında kurulan savunma sanayisi şirketi.

2. Roket Sanayii ve Ticaret AŞ, ulusal roket ve füze araştırma ve üretim programlarına önderlik yapmak üzere Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla 1988 yılında kurulmuş olan savunma sanayisi şirketi.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimi Müstemlekecilik
Genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesi, sömürgecilik, kolonyalizm.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimi Kolonyalizm
Genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesi, müstemlekecilik, sömürgecilik.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimi Süveyş Kanalı
1869'da Fransızlar tarafından açılan ve uzunluğu 164 km olan kanalın zamanla genişliği 200 m'ye, derinliği de 25 m'ye yaklaşan kanal.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimi Sabotaj
Bilinçli ve kasıtlı olarak bir işi veya bir durumu bozarak zarara yol açan harekette bulunma; sabote, baltalama.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimi Seferberlik
Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlık ve önlemlerin tümü.

Online Açıklamalı Terimler Sözlüğü Arşivinde 47578 Terim Kayıtlıdır.